Subjects

Laghu Bharatham : Vol: II

, Shree Bharatalaya, 1997, xxxi, 356 p, $20.00 (Includes free airmail shipping)

Contents: 1. Dhyaana Shlokaah. 2. Abhinayah. 3. Aangikaabhinayah. 4. Vaachikaabhinayah. 5. Aahaaryaabhinayah. 6. Saathvikaabhinayah. 7. Rasa Lakshanam. 8. Bhaavah. 9. Sthaayeebhaava. 10. Vibhaavah. 11. Anubhaavah. 12. Vyabhichaaribhaavah. 13. Rasaah. 14. Shrngaara Rasah. 15. Sambhoga Shrngaarah. 16. Vipralambha Shrngaarah. 17. Haasya Rasah. 18. Karunah Rasah. 19. Raudhra Rasah. 20. Veera Rasah. 21. Bhayaanaka Rasah. 22. Bheebhatsa Rasah. 23. Adhbhutha Rasah. 24. Shaantha Rasah. 25. Navarasa Shiva. 26. Bhakthih. 27. Navavidha Bhakthih. 28. Rthu Abinaya. 29. Naayakah. 30. Shrngaara Naayakah. 31. Naayaka Sahaayaah. 32. Naayikaah. 33. Naayikaasaamaanyabhedha. 34. Ashtanaayikaah. 35. Svaadheenapathikaa. 36. Vaasakasajjikaa. 37. Virahothkanthithaa. 38. Vipralabdhaa. 39. Khandithaa. 40. Kalahaantharithaa. 41. Proshitha Bharthrkaa. 42. Aabhisaarikaa. 43. Vakrokthi Gharvithaa. 44. Naayikaa sahaayaah. 45. Ashtadhikpaalakah. 46. Navagraha Abhinayah. 47. Ardhanaaree Shiva. 48. Naatyadharmee-Lokadharmee. 49. Abbreviations and select bibliography. 50. Bibliographical survey. Index.

Copyright 1996-2013 Vedamsbooks. All rights reserved