Subjects

Apoorva Kriti Manjari, Book I. Rare Compositions of the Trinity (With 2 CD)

S Balachander, Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust, 2007, pbk, vi, 160 p, $35.00 (Includes free airmail shipping)

Apoorva Kriti Manjari, Book I. Rare Compositions of the Trinity, With 2 CD/S. Balachander

Contents: Syama Sastri (1762-1827): 1. Pahimaam Sri Rajarajeswari/Naata/Adi. 2. Purahara Jaaye/Gowlipanthu/Triputa. 3. Rave Parvataraja Kumari/Kalyani/Misra Jampa. 4. Brovavamma/Neelambari/Triputa. 5. Brihannayaki/Madhyamavati/Tisra Matya. 6. Brova Samayamidhe/Punnagavarali/Adi. Thyagaraja (1767-1847): 1. Sri Ramya Chitha/Jayamanohari/Adi. 2. Kanna Talli Neevu/Saveri/Adi (2 Kalai). 3. Ehi Trijagadeesha/Saranga/Triputa. 4. Vanaja Nayanudani/Kedaragowla/Adi (2 Kalai). 5. Leelaganu Jooche/Dundubhi/Adi. 6. Sitapathi Kavavayya/Sankarabharanam/Adi. 7. Nityaroopa/Kapi/Rupakam. Muthuswami Dikshitar (1775-1835): 1. Sri Vaidyanatham/Atana/Adi. 2. Parimala Ranganatham/HamirKalyani/Tisra Ekam. 3. Navaratnamalineem/Gamagakriya/Khanda Ekam. 4. Palayamaam Parvathisa/Kannada/Rupakam. 5. Akhilandeswaryai/Arabhi/Adi. 6. Kusumakara/Kusumakaram/Rupakam. 7. Hastivadanaya/Navaroz/Triputa.

Copyright 1996-2013 Vedamsbooks. All rights reserved